Kiss 98 : Aktuality

Rádio online Studio online

Právě hraje:

KARMA
SEDEM DANA

Playlist > Napište nám >

Dny otevřených dveří - Střední školy

Dny otevřených dveří - Střední školy

KOMERČNÍ SDĚLENÍ

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Střední škola – Centrum odborné přípravy technickohospodářské

Střední škola – Centrum odborné přípravy technickohospodářské

"TO NEJLEPŠÍ ZE ŠKOLY"

1. Poskytujeme širokou a ucelenou škálu oborů vzdělání zaměřených na potřeby trhu
práce regionu Prahy a Středočeského kraje.

2. Trvale modernizujeme výukovou základnu školy s využitím vícezdrojového financování

3. Umožňujeme pravidelnou účast na projektu EU  ERASMUS + formou  odborných stáží žáků i pedagogů v zahraničí.

4.  Organizujeme pro naše žáky pestrou mimoškolní činnost.

5. Žáci mají k dispozici chatu v Krkonoších - Strážné pro lyžařské a ekologické kurzy.

6. Zajišťujeme stravování formou obědů ve školních jídelnách.

7. Poskytujeme xerografické služby za režijní náklady.

8. Půjčujeme žákům bezplatně notebooky pro studijní účely i pro volný čas

9. Při činnostech v rámci školy využívají žáci karty ISIC.

10. Velmi dobré dopravní spojení – škola je v blízkosti nádraží Praha Libeň a linky metra B / stanice Vysočanská /, dopravu zajišťují i tramvaje č. 8 a 25 i autobusy č. 136, 177, 182, 183 a 195.

Vybrané obory COPTH:

4. leté obory s maturitou a 3. leté s výučním listem se zaměřením na silnoproudou a slaboproudou elektrotechniku, zabezpečovací techniku, autoopravárenství, farmaceutickou a potravinářskou chemii, ekonomiku, podnikání a veřejnosprávní činnost, a obory služeb – fotograf, kosmetické služby, krejčí, kadeřník, výrobce kožedělného zboží, zlatník, rytec

Dny otevřených dveří v budově školy:
Poděbradská 1/179, Praha 9
středa 1. února 2017 od 14:00 do 18:00
sobota 4. února 2017 od 8:00 do 12:00

Více informací na www.copth.cz

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SOŠ a SOU BEAN

SOŠ a SOU BEAN

Ve školách je důsledně uplatňován individuální přistup k žákům a ve všech panuje rodinná atmosféra se zábavnou a efektivní výukou. Možnost školního stravování a ubytování je pro nás samozřejmostí.

Každé dítě v něčem svým nadáním vyniká nad ostatními a zároveň každé bojuje o svoje místo na slunci. Hledáme semínko talentu v každém žákovi.

Vzděláváme studenty již s 25letou tradicí – přes 3 000 absolventů.

Studium je 4leté s denní docházkou do školy, zakončené maturitní zkouškou, která se skládá ze 3 částí (státní část, profilová část a obhajoba maturitní práce)

Vybrané obory SOŠ a SOU BEAN:

Mezinárodní management a evropské právo
Sportovní mangement
Floristika
Kosmetiské služby

Dny otevřených dveří v budově školy:
Českobrodská 362/32a, Praha 9
Každou středu od 10:00 do 18:00 nebo po telefonické domluvě jiný den.

Více informací na www.bean.cz

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Střední průmyslová škola sdělovací techniky

Střední průmyslová škola sdělovací techniky

Střední průmyslová škola sdělovací techniky nabízí absolventům základních škol čtyři atraktivní studijní obory, které připravují studenty na uplatnění ve všech oblastech elektroniky zpracování a přenosu informací, rozhlasové, filmové a televizní tvorby a pro další studium na vysokých školách.

Absolventi všech oborů získávají úplné střední odborné vzdělání zakončené maturitní zkouškou.
Studium všech oborů je čtyřleté a probíhá v denní formě.
Škola je zřizovaná Magistrátem hl. m. Prahy – školné se neplatí.

Obory vycházejí z tradice školy samotné a z oborů SPŠ filmové v Čimelicích a plně odpovídají současným požadavkům na středoškolské vzdělávání.

Přehled oborů SPŠ ST:

Filmová a televizní tvorba (FTT)
Globální síťové technologie (GST)
Audiovizuální technika (AVT)
Technické lyceum (LYC)

Dny otevřených dveří v budově školy:
Panská 856/3, Praha 1
středa 18. ledna 2017 od 16:00 do 18:00
středa 8. února 2017 od 16:00 do 18:00

Soboty s obory:
3. 12. 2016 - Den s Technickým lyceem
10. 12. 2016 - Den s digitální průmyslovkou (obory Globální síťové technologie a Audiovizuální technika

Více informací na www.panska.cz

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SOU Ohradní v Praze

SOU Ohradní v Praze

SOU Ohradní je prosperující školou s dlouholetou tradicí, bohatými výchovnými a pedagogickými zkušenostmi, vybavené takovým zázemím, které vytváří našim žákům optimální podmínky pro profesní přípravu.

Praktická výuka probíhá v našich dílnách, či dle potřeby u odborných firem pod odborným dohledem našich zkušených odborníků - učitelů odborného výcviku.

Prioritou SOU je mimo profesní přípravy i morální kodex našich žáků. Této oblasti je věnována všemi pracovníky SOU zvýšená pozornost a s potěšením lze konstatovat, že negativní jevy, známé z jiných souměřitelných zařízení, jsou u nás jevem strádajícím na úbytě.

Přehled oborů SOU Ohradní v Praze:

Automechanik
Elektrikář - silnorpoud
Mechanik elektronik
Truhlář
Zámečník
Montér suchých staveb

Dny otevřených dveří v budově školy:
Ohradní 126/57, Praha 4
úterý 29.11.2016
úterý 6.12.2016
úterý 17.1.2017
úterý 14.2.2017
Vždy každou celou hodinu v době od 14 do 18 hodin.

Více informací na www.ohradni.cz

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vyšší odborná škola stavební a Střední průmyslová škola stavební

Vyšší odborná škola stavební a Střední průmyslová škola stavební

Charakteristika školy

Škola je výhodně situována v centru města v bezprostředním dosahu prostředků MHD. Svým odborným zaměřením je spádovou školou nejen pro hlavní město Prahu, nýbrž též pro Středočeský kraj.

VOŠS a SPŠS v Praze 1, Dušní 17 je průmyslovou školou s mnohaletou úspěšnou tradicí a velmi dobrými výsledky ve vzdělávání svých žáků, jehož cílem je kvalitní příprava jak pro výkon povolání, tak pro další studium, zejména na VŠ technického typu. V posledních pěti letech prošla budova školy rozsáhlou stavební rekonstrukcí a modernizací vnitřního vybavení a v oblasti informačních technologií.

Pro uchazeče ze ZŠ poskytuje škola střední vzdělávání ukončené maturitní zkouškou ve čtyřletém oboru vzdělání 36-47-M/01 STAVEBNICTVÍ podle jednotlivých školních vzdělávacích programů (ŠVP).

Po 1. ročníku, ve kterém je obsah učiva společný, se žáci specializují dle volby na jednotlivá odborná zaměření:

Architektura a stavitelství (ARS)
Pozemní stavby (POS)
Dopravní stavby (DOS)
Vodohospodářské a ekologické stavby (VES)
BIM projektování - nově od 1. 9. 2016

Rozsah vzdělávací nabídky je výjimečný jak v rámci Prahy, tak ve spádové oblasti Středočeského kraje.

Dny otevřených dveří v budově školy:
Ruská 900/17, Praha 1 - Staré Město
pátek 25.11.2016 2016 od 14:00 (pouze pro absoloventy školy)
sobota 26.11.2016 od 10:00
úterý 10.1.2017 od 16:30
sobota 28.1.2017 od 10:00
čtvrtek 16.2.2017 od 16:30

Více informací na www.spsdusni.cz

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Střední zdravotnická škola v Ruský

Střední zdravotnická škola Ruská

Střední zdravotnická škola Ruská vychází ze současných trendů vzdělávání a vyučovacích metod. Vedení školy, pedagogický sbor i další zaměstnanci usilují o vytvoření optimálních podmínek a prostředí vedoucích k maximální spokojenosti všech studentů, kteří jsou v chodu školy i významnými spolutvůrci.

 

Studijní obory SZŠ Ruská

Maturitní obory:

Nabízíme čtyřleté maturitní studijní obory, které umožňují po úspěšném absolvování maturitní zkoušky studium na vysokých školách.

Zdravotnické lyceum
Zdravotnický asistent
Bezpečnostně právní činnost
Sociální činnost
Ortoticko-protetický technik

Učební obory:

Nabízíme také dvou a tříleté učební obory. Při výborných studijních výsledcích může žák pokračovat ve studiu na některém z maturitních oborů na naší škole.

Ošetřovatel
Pečovatelské služby

Zázemí Střední zdravotnické školy

SZŠ Ruská spolupracuje s řadou odborných partnerů, kde pro své studenty zajišťuje praxi během studia. Jedná se o akreditovaná pracoviště (FN Motol, Vojenská nemocnice), ústavy sociální péče (Domov pro seniory Hagibor, Malešice, K Vršovickému nádraží, Zvonková), provozovny (Protetika s.r.o., Ortopedická protetika s.r.o., Protetické pomůcky) a především Fakultní nemocnici Královské Vihohrady, jejíhož areálu je součástí.

Každý student Střední zdravotnické školy má během celého studia možnost vybírat si z široké nabídky zájezdů - zahraničních poznávacích, jazykových, odborně tematických, ale i sportovních.

Dny otevřených dveří v budově školy:
Ruská 91/2200, Praha 10
středa 23.11.2016 od 16:30

Více informací na www.szs-ruska.cz

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Elektrotechnické vzdělání u Františka Křižíka

Elektrotechnické vzdělání u Františka Křižíka

Chcete být programátor, energetik, konstruktér, projektant vývojář, zkušební technik nebo jiný technicko-hospodářský pracovník?

SPŠ elektrotechnická Františka Křižíka vyhlašuje dny otevřených dveří!

Všechny obory vzdělání vycházejí ze společného teoretického základu současné elektrotechniky. Vedle odborných předmětů a praxe se studenti učí i všeobecně vzdělávací předměty, důraz je kladen zejména na cizí jazyky (AJ, NJ). Je samozřejmé, že se naučí i užití počítačů. Studium je čtyřleté denní zakončené maturitou.

Všichni absolventi jsou připraveni pro případné pokračování ve studiu na vysoké škole libovolného směru nebo na VOŠE Františka Křižíka.

Prostory školy si můžete virtuálně prohlédnout již nyní: VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKA

Zaujala vás naše škola? Navštivte nás na dnech otevřených dveří!

Dny otevřených dveří v budově školy:
Na příkopě 856/16, Praha 1
úterý 15.11.2016 od 16:30
pondělí 9.1.2017 od 16:30
úterý 7.2.2017 od 16:30

Více informací na www.vosaspsekrizik.cz

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Studujte mediální grafiku a tisk!

Studujte mediální grafiku a tisk!

Máte předpoklady pro práci s grafikou? Střední škola mediální grafiky a tisku vyhlašuje dny otevřených dveří!

Co se dozvíte a uvidíte?

Budeme Vás informovat o veškerých podmínkách studia na Naší škola jak v oblasti teoretické, tak praktické

Popíšeme Vám aktivity školní i mimoškolním tahraniční praxe i sportovní turnaje, kterých se škola účastní

V případě zájmu Vás seznámíme s možností obědů v blízké ZŠ Fryčoviská případně s možností ubytování v Domově mládeže v Čakovicích (4 zastávky MHD)

Vše důležité prodiskutuujete s ředitelem školy, který Vám zodpoví veškeré dotazy.

Předvedeme Vám moderní polygrafickou technologii, kterou Naši studenti SŠMGT využívají a kterou si můžete i Vy sami osobně vyzkoušet v Našich ateliérech a dílnách v podobě zhotovení např. vlastní velkoplošné fotografie (portrét 32 x 45), fotoknihy, 3D tisk atd. Ukážeme Vám i teoretické učebny a školní polygrafické minimuzeum i výstavky prací našich studentů.

Zájemci si můžou vyzkoušet testy jednotné (státní) přijímací zkoušky, nebo si v naší tiskárně a knihárně můžete připravit malou fotoknihu – „fotobook“, zhotovit sešit, památník, personalizovaný trhací blok, nebo i nástěnný kalendář.

Dny otevřených dveří v budově školy:
Beranových 140/695, Praha 9 - Letňany 
středa 9. listopadu od 14:00 do 18:00
sobota 3. prosince od 9:00 do 15:00

Více informací na www.medialnígrafika.cz

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Den otevřených dveří - nejširší nabídka technických oborů

Den otevřených dveří - nejširší nabídka technických oborů

Střední škola s nejširší nabídkou technických oborů vyhlašuje dny otevřených dveří!

Na výběr jsou technické obory od Automechanika, Karosáře a Lakýrníka po Informační technologie a Ekonomiku městské dopravy v denní formě. Absolventi oborů s výučním listem mohou pokračovat ve studiu v nástavbových oborech Podnikání a Provoz dopravních zařízení, jak v denní, tak v dálkové formě. Pro uchazeče, kteří již mají ukončenu některou z forem studia středního nebo VŠ vzdělání nabízíme zkrácené studium oborů Elektrikář nebo Automechanik.

Nabídku a zaměření (nejen) auto a elektro oborů přizpůsobujeme ve školních vzdělávacích programech poptávce trhu práce a především požadavkům zřizovatele, kterým je Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, který má zájem o mladé a kvalifikované absolventy školy a vytvořil pro ně motivační a absolventský program. Naši úspěšní absolventi mají možnost získat ihned po vyučení nebo po maturitě zaměstnání v oboru a rozvíjet tak svoje sociální a především odborné kompetence.

Naším hlavním cílem je připravit absolventy do života a uplatnit se v praxi.

Zaujala vás naše škola? Navštivte nás na dnech otevřených dveří!

Dny otevřených dveří v obou budovách školy: 
Plzeňská 298/217a, Praha 5 – Motol; Moravská 3/965, Praha 2 - Vinohrady 
čtvrtek 3. 11. 2016 od 15.30 do 17.30 hodin, čtvrtek 8. 12. 2016 od 15.30 do 17.30 hodin.

Více informací na www.sps-sou.cz

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chcete pracovat v médiích? Studujte v Hájích!

Chcete pracovat v médiích? Studujte v Hájích!

Výuka je zaměřena na propojení talentu a tvůrčích schopností studentů se znalostí nejmodernějších typů počítačových programů. Důraz je kladen na praktické činnosti.

Prakticky všichni absolventi se úspěšně uplatňují v grafických a reklamních studiích, při realizaci výstavních expozic, v kulturních a společenských institucích, filmových a televizních společnostech či pokračují ve vzdělávání na vysokých školách včetně uměleckých.

Škola opakovaně získala mezinárodní certifikát kvality v oblasti středního vzdělávání a v roce 2014 se stala vítězem Národní ceny kvality České republiky v kategorii veřejný sektor a držitelem prestižního titulu „Excelentní organizace“ podle Modelu excelence EFQM.

Zajistěte si růžovou budoucnost na Střední odborné škole multimediální a propagační tvorby s.r.o.

Vyražte se osobně seznámit se školou, kantory, náplní studia i budoucími spolužáky na dny otevřených dveří 20. října nebo 3. listopadu 2016 vždy mezi 13:00 - 17:00. Školu naleznete
poblíž Milíčovského lesa nedaleko stanice metra Háje (Stříbrského 2139, Praha 4 - Chodov).

Podrobnosti hledejte na webu www.eduso.cz.

14:00
19:00

Právě vysílá:

Martin Hovorka
Kiss Aktiv víkend (14-19)

Následuje: DISKOPŘÍBĚH

Hudební tipy

Která je ta nejlepší pecka pro vaše uši? Váš hudební vkus nás zajímá! Hlasujte pro svého favorita.

 1. 1MR. PRESIDENT
  I Give You My Heart
 2. 2ACE OF BASE
  Travel To Romantis
 3. 3DJ BOBO
  Let The Dreams Come True
 4. 4TWENTY 4 SEVEN
  Take Me Away
 5. 5CULTURE BEAT
  Mr. Vain